Valg til Inatsisartut, Grønlands Parlament, den 28. november 2014

Fra fredag den 17. oktober 2014 kan man brevstemme til valget til Grønlands Inatsisartut.

Brevstemmeafgivning til valget til Grønlands landsting kan for vælgere, der opholder sig i Danmark, finde sted i enhver kommune på det eller de steder, hvor der normalt holdes brevstemmeafgivning til valg, f.eks. på borgerservicecentre eller lignende. Stemmeafgivningen kan tidligst ske 6 uger før valget dvs. fra og med fredag den 17. oktober 2014.

For at deltage i valget til Inatsisartut, skal man være optaget på valglisten. Betingelserne for at blive optaget på valglisten er: 

  1. man skal have dansk indfødsret
  2. man skal være fyldt 18 år senest på valgdagen
  3. man skal have fast bopæl i Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for valgdagen have haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder
  4. man må ikke være umyndiggjort

Valgbestyrelsen optager dog efter særlig begæring visse personer på valglisten som ikke opfylder bopælsbetingelsen, men som midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, samt deres samlevende ægtefæller.

For yderligere oplysninger henvises til brev vedr. brevstemning til Inatsisartut den 28. november 2014.