Brevstemmeafgivning til kommunalvalget på Færøerne den 13. november 2012

Færøske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark men har fast bopæl på Færøerne, har mulighed for at brevstemme til kommunalvalget på Færøerne den 13. november 2012 her i Danmark.

Hvor kan man brevstemme til kommunalvalget på Færøerne?

Færøske vælgere kan brevstemme i ethvert borgerservicecenter eller folkeregister i Danmark.

De færøske vælgere, der er indlagt på et hospital, har mulighed for at brevstemme på hospitalet. Bl.a. er der mulighed for at brevstemme på Epilepsihospitalet Filadelfia, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Færøske vælgere, der indsat i institutioner under Kriminalforsorgen i Danmark, f.eks. i anstalter og arresthuse, har også mulighed for at brevstemme i det pågældende fængsel eller arresthus.

 

Hvornår er sidste frist for at brevstemme?

Det er muligt at brevstemme indtil dagen før kommunalvalget. Brevstemmen skal dog være kommet frem til den respektive valgbestyrelse på Færøerne, inden afstemningen begynder på valgdagen den 13. november 2012. En brevstemme sendes med almindelig post.

 

Mere information

Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt brevstemmemateriale til alle kommuner og udvalgte hospitaler. Ekstra eksemplarer af brevstemmemateriale kan rekvireres ved henvendelse til ministeriet på valg@sim.dk.

Yderligere information om brevstemmeafgivning til kommunalvalget på Færøerne den 13. november 2012 kan findes i Økonomi- og Indenrigsministeriets breve af 8. august 2012 til alle kommuner, Kriminalforsorgen og udvalgte hospitaler. Der er også en vejledning om at brevstemme ved færøske valg. Den findes både på dansk og engelsk. Endvidere er der en oversigt med postadresser på de færøske kommuner.