Kommunalvalget på Færøerne den 8. november 2016

Brevstemmeafgivning til kommunalvalget på Færøerne den 8. november 2016 

Færøske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark, men har fast bopæl på Færøerne, har mulighed for at brevstemme til kommunalvalget på Færøerne den 8. november 2016 her i Danmark fra den 8. juli 2016.

Hvor kan man brevstemme i Danmark til kommunalvalget på Færøerne?

Færøske vælgere kan brevstemme på ethvert borgerservicecenter eller folkeregister i Danmark.

Færøske vælgere, der er indlagt på et hospital i Danmark, har mulighed for at brevstemme på hospitalet.

Færøske vælgere, der indsat i institutioner under Kriminalforsorgen i Danmark, f.eks. i anstalter og arresthuse, har også mulighed for at brevstemme i det pågældende fængsel eller arresthus.

Hvornår er sidste frist for at brevstemme?

Det er muligt at brevstemme indtil dagen før kommunalvalget. Brevstemmen skal dog være kommet frem til den respektive valgbestyrelse på Færøerne, inden afstemningen begynder på valgdagen den 8. november 2016. En brevstemme sendes med almindelig post.

Mere information

Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt brevstemmemateriale til alle kommuner, Kriminalforsorgen og udvalgte hospitaler. Ekstra eksemplarer af brevstemmemateriale kan rekvireres ved henvendelse til ministeriet på valg@sim.dk.

Yderligere information om brevstemmeafgivning til kommunalvalget på Færøerne den 8. november 2016 kan findes i Økonomi- og Indenrigsministeriets breve af 20. juli 2016 til alle kommuner, Kriminalforsorgen og udvalgte hospitaler. Der er også en vejledning om at brevstemme ved færøske valg - den findes både på dansk og engelsk. Endvidere er der en oversigt med postadresser på de færøske kommuner.