Valg og folkeafstemninger

Indenrigs- og Boligministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet.

Valgnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i visse sager om optagelse på valglisten og behandler ansøgninger om godkendelse af partinavne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg. Valgnævnet træffer endvidere afgørelse om afsættelse og suspension af borgmestre, andre tilsvarende indehavere af et kommunalt hverv og regionsrådsformænd.

Ministeriet er endvidere ansvarlig for det digitale system til indsamling af vælgererklæringer for partier, der ønsker at stille op til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, i form af hjemmesiden vælgererklæring.dk.

Find os også her:

Aktuelt

Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet

1. juni 2022 skal der afholdes folkeafstemning. Til brug for kommuner m.v. vil ministeriet løbende lægge vejledningsmateriale om afholdelsen af valget op på siden her. 

Valgnævnet har afgivet beretning

Valgnævnet har udgivet en ny beretning om nævnets virksomhed i perioden 2014-2020. Du kan finde beretningen her.

Ansøgningspulje til valgbusser 

Ansøgning om støtte til kommunernes brug af valgbusser som brevstemmesteder ved kommunal- og regionalvalget 2021 kan indgives til Bolig- og Planstyrelsen indtil den 9. juli 2021. Læs mere på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside her. 

Pressemeddelelser