Valg og folkeafstemninger

Indenrigs- og Boligministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet.

Valgnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i visse sager om optagelse på valglisten og behandler ansøgninger om godkendelse af partinavne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg. Valgnævnet træffer endvidere afgørelse om afsættelse og suspension af borgmestre, andre tilsvarende indehavere af et kommunalt hverv og regionsrådsformænd.

Ministeriet er endvidere ansvarlig for det digitale system til indsamling af vælgererklæringer for partier, der ønsker at stille op til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, i form af hjemmesiden vælgererklæring.dk.

Find os også her:

Aktuelt

Resultatet af folkeafstemningen den 1. juni 2022 

På grundlag af de valgbøger, der er modtaget fra valgbestyrelserne med resultatet af afstemningen i hver af de 92 opstillingskredse i Danmark, har Danmarks Statistik på Indenrigs- og Boligministeriets vegne foretaget den endelige opgørelse af resultatet af folkeafstemningen den 1. juni 2022 om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Ifølge denne opgørelse fik folkeafstemningen følgende udfald:

Gyldige Ja-stemmer: 1.848.242
Gyldige Nej-stemmer: 915.717
Ugyldige stemmer: 38.558
I alt afgivne stemmer: 2.802.517

I forhold til det samlede antal gyldige stemmer, der er opgjort til 2.763.959, er der afgivet 66,9 pct. Ja-stemmer og 33,1 pct. Nej-stemmer. Nej-stemmerne udgjorde 21,5 pct. af de stemmeberettigede, som i alt var 4.260.944.

Stemmeprocenten, som er antallet af afgivne stemmer i forhold til det samlede antal stemmeberettigede, er opgjort til 65,8 pct.

Antal afgivne ugyldige stemmesedler udgjorde i alt 38.558, hvilket svarer til en ugyldighedsprocent på 1,4 pct. Af de afgivne ugyldige stemmesedler var 32.739 blanke og 5.819 ugyldige af andre grunde.

Af de afgivne stemmer var 247.446 brevstemmer. Det svarer til en brevstemmeprocent på 8,8 pct. (i forhold til antallet af afgivne stemmer i alt, der var 2.802.517).

Pressemeddelelser