Valg og folkeafstemninger

Indenrigs- og Boligministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet.

Valgnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i visse sager om optagelse på valglisten og behandler ansøgninger om godkendelse af partinavne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg. Valgnævnet træffer endvidere afgørelse om afsættelse og suspension af borgmestre, andre tilsvarende indehavere af et kommunalt hverv og regionsrådsformænd.

Ministeriet er endvidere ansvarlig for det digitale system til indsamling af vælgererklæringer for partier, der ønsker at stille op til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, i form af hjemmesiden vælgererklæring.dk.

Find os også her:

Aktuelt

Tidsfristoversigt til kommunal- og regionalvalget 2021

Her kan du finde en oversigt over tidsfristerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 16. november 2021.

Fejl rettet i vælgererklæringsportalen

Ekstern IT-leverandør har den 15. september 2020 rettet en fejl i Social- og Indenrigsministeriets nye vælgererklæringsportal. Læs pressemeddelelsen her.

Ny vælgererklæringsportal på vej

Fra den 3. september 2020 skal alle partier indsamle vælgererklæringer på en ny måde. Her kan alle partier, der fortsat ønsker at indsamle vælgererklæringer, finde vigtig information om overgangen til den nye vælgererklæringsportal.

 

Pressemeddelelser