Brexit: Briter bosat i Danmark

Brexit: Hvad betyder det for herboende briters ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark?

Storbritannien er trådt ud af EU den 31. januar 2020. Briter er derfor ikke længere EU-borgere, men vil som udgangspunkt blive betragtet som tredjelandsborgere. Det har blandt andet betydning for herboende briters ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Folketinget vedtog den 19. marts 2019 et lovforslag, der etablerer en midlertidig overgangsordning på valgområdet for herboende briter. Overgangsordningen viderefører de gældende regler om EU-borgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark for de briter, der pr. den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Loven er trådt i kraft den 1. februar 2020.

Kommunal- og regionvalg i Danmark

Overgangsordningen betyder, at briter fortsat kan stemme og stille op til kommunal- og regionalvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Briter, der flytter til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Overgangsordningen betyder, at briter fortsat kan stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter skal ansøge om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg på samme måde som andre herboende EU-borgere. Du kan læse mere om EU-borgeres valgret på ministeriets valghjemmeside.

Briter, der flytter til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere ikke kunne stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Hvis du vil vide mere om Brexit

Du kan også læse mere om Brexit på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside.