Hvis du flytter kort tid før valgdagen

Skæringsdatoen for automatisk optagelse på valglisten under den nye bopæl er 15 dage før valgdagen for de vælgere, der flytter til kommunen fra en anden kommune eller for vælgere, der flytter inden for kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til (tilflytnings)kommunen.

Jeg skal flytte før valget/folkeafstemningen – hvor skal jeg stemme? 

Skæringsdatoen for automatisk optagelse på valglisten under den nye bopæl er 15 dage før valgdagen for de vælgere, der flytter til kommunen fra en anden kommune eller for vælgere, der flytter inden for kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til (tilflytnings)kommunen.

Hvis 15.-dagen ligger på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen frem til hverdagen umiddelbart før.

Du skal derfor stemme i den kommune, hvor du var bopælsregistreret i CPR 15 dage før valgdagen/afstemningsdagen. Skal du først flytte til en anden kommune eller flytte inden for kommunen senere end 15 dage før valgdagen, vil du forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl og skal derfor stemme der eller brevstemme vedrørende opstillingskredsen for din tidligere adresse.

 

Jeg er flyttet hertil fra udlandet – hvordan bliver jeg optaget på valglisten?  

Skæringsdatoen for vælgere, der flytter til kommunen fra udlandet, er 7 dage før valgdagen, også når 7.-dagen er en lørdag, søndag eller anden helligdag.

Kommunen skal derfor optage de vælgere på valglisten under den nye bopæl, der er flyttet til kommunen senest 7 dage før valget og har anmeldt flytningen til kommunen senest denne dag.

Flytter du fra udlandet til Danmark senere end 7 dage før valg-/afstemningsdagen, kan du derimod ikke stemme og altså heller ikke brevstemme til valget eller folkeafstemningen, da du ikke er optaget på valglisten.

 

Jeg er flyttet hertil fra Færøerne/Grønland – hvordan bliver jeg optaget på valglisten?

Folketingsvalg og folkeafstemninger

Til folketingsvalg og folkeafstemninger er skæringsdatoen for optagelse på valglisten af vælgere, der flytter til Danmark fra Færøerne eller Grønland, 18 dage før valgdagen, også selvom denne dag er en lørdag, søndag eller anden helligdag.

Flytter du fra Færøerne/Grønland til Danmark senere end 18 dage før valget, kan du altså alene deltage i folketingsvalget i Færøerne/Grønland, eventuelt ved at brevstemme her i Danmark.

 

Europa-Parlamentsvalg

Til Europa-Parlamentsvalg er skæringsdatoen for optagelse på valglisten af vælgere, der flytter til Danmark fra Færøerne eller Grønland, 7 dage før valgdagen, også selvom denne dag er en lørdag, søndag eller anden helligdag.

Flytter du fra Færøerne/Grønland til Danmark senere end 7 dage før Europa-Parlamentsvalget, kan du ikke deltage i valget.