Folkeafstemninger

Ifølge grundloven skal der i visse situationer afholdes en bindende folkeafstemning om et lovforslag, som Folketinget har vedtaget. Herudover kan det ved lov bestemmes, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om et bestemt emne.

Folkeafstemning om retsforbeholdet den 3. december 2015

Torsdag den 3. december 2015 blev der afholdt folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Lovforslaget, der blev stemt om, blev vedtaget i Folketinget den 12. november 2015. Se lovforslaget her.

Se resultaterne fra folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning her.

 

Hvem kan stemme?

For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal man have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten. For at have valgret til Folketinget (og dermed også til nationale folkeafstemninger) skal man på afstemningsdagen

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)

  • være fyldt 18 år

  • have fast bopæl i riget

  • ikke være umyndig

For folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, gælder der særlige regler for personer, der midlertidigt har taget ophold de nævnte steder. Læs mere om valgret for personer med ophold på Færøerne og i Grønland.