Partinavne

Godkendelse af et partinavn

Her finder du en oversigt over de partinavne, som er godkendt af Valgnævnet i henhold til folketingsvalglovens § 12, stk. 2. Oversigten indeholder de partinavne, som er godkendt, men endnu ikke har ført til partianmeldelse.

Før et parti kan anmeldes for indenrigs- og boligministeren for at blive opstillingsberettiget til Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal partiet have godkendt partinavnet af Valgnævnet og indsamlet et antal vælgererklæringer.

En godkendelse af et partinavn gælder i 3 år fra Valgnævnets godkendelse. Læs mere om, hvordan du kan få godkendt et partinavn af Valgnævnet her. 

Samlet fortegnelse over partinavne

Her finder du den samlede fortegnelse over alle godkendte partinavne og opstillingsberettigede partier, hvis navne er beskyttede i forhold til nye partier, som måtte ønske at anvende det samme navn eller et navn, der kan forveksles hermed.

 

Samlet fortegnelse alfabetisk 04.11.2021.pdf (se den alfabetiske fortegnelse over partinavne i webtilgængelig version her).

Godkendte partinavne kronologisk 04.11.2021.pdf (se den kronologiske fortegnelse over partinavne i webtilgængelig version her).

I henhold til folketingsvalglovens § 13 kan et nyt parti ikke få godkendt et navn, der

  • benyttes af et parti, der har ret til at deltage i folketingsvalg (er opstillingsberettiget)
  • er navnet på et parti, der tidligere har været opstillingsberettiget til Folketinget, medmindre der er forløbet mindst 5 valgperioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg
  • er godkendt af Valgnævnet for et nyt parti, der ønsker at deltage i folketingsvalg
  • benyttes af et parti, der har ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg (er opstillingsberettiget)
  • er navnet på et parti, der tidligere har haft ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg, medmindre der er forløbet mindst 4 valgperioder, siden partiet sidst deltog i Europa-Parlamentsvalg
  • er godkendt af Valgnævnet for et nyt parti, der ønsker at deltage i Europa-Parlamentsvalg, eller
  • kan give anledning til, at partiet forveksles med et af de partier, der er omfattet af de 6 ovenstående punkter.