Partistøtte

Indenrigs- og Sundhedsministeriet administrerer den statslige partistøtteordning og fastsætter den årlige lokale partistøttesats, der administreres af kommunerne.

Statslig partistøtte 

Partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det seneste folketingsvalg og opnået mindst 1.000 stemmer, har ret til økonomisk tilskud til politisk arbejde her i landet.

Lokal partistøtte 

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste regionsrådsvalg og opnået mindst 500 stemmer eller deltaget i kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer, i København dog mindst 500 stemmer, har ligeledes ret til tilskud til politisk arbejde i regionen henholdsvis kommunen.

Ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 2017

Læs her orienteringsbrev om ændringerne af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 2017 (PDF). Brevet indeholder bl.a. oplysninger om forbud mod anonyme bidrag, indberetningspligt for bidrag modtaget af kandidater, offentliggørelse af bidrag modtaget af kandidatlister og kandidater, samt revisionspligt for partiernes landsorganisationers regnskaber.