Resultater fra seneste folketingsvalg

Endelig opgørelse over stemmerne ved folketingsvalget den 5. juni 2019. Tallene er opgjort af Danmarks Statistik på grundlag af valgbøger fra valgbestyrelserne med resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:

    Stemmer       Mandater      
A.  Socialdemokratiet  914.882 48
B.  Radikale Venstre 304.714 16
C.  Det Konservative Folkeparti  233.865 12
D.  Nye Borgerlige 83.201 4
E.  Klaus Riskær Pedersen 29.600 -
F.  SF - Socialistisk Folkeparti 272.304 14
I.  Liberal Alliance  82.270 4
K.  Kristendemokraterne 60.944 -
O. Dansk Folkeparti  308.513 16
P.   Stram Kurs 63.114 -
V.  Venstre, Danmarks Liberale Parti     826.161 43
Ø.  Enhedslisten - De Rød-Grønne  245.100 13
Å.  Alternativet 104.278 5
  Uden for partierne 2.774 -
  I alt 3.531.720 175

Det samlede vælgertal er på 4.219.537, og stemmeprocenten er 84,6 pct.

Der blev i alt afgivet 3.569.521 stemmer, heraf 298.612 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 8,4 pct.

Antallet af blanke stemmesedler udgør 27.781 og andre ugyldige stemmesedler 10.020 eller i alt 37.801 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 1,06 pct.