EU-borgere skal første gang søge om at stemme til Europa-Parlamentsvalg

Valg og folkeafstemninger

Som EU-borger kan man stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis man er optaget på valglisten. Det skal man søge om, første gang man vil stemme til Europa-Parlamentsvalg.

Søndag den 26. maj 2019 var der valg til Europa-Parlamentet. Ved valget oplevede nogle EU-borgere, at de – mod deres forventning – ikke stod på valglisten i Danmark og dermed ikke kunne stemme til valget her i landet. Det fremgår af pressen, på sociale medier og i klager til Social- og Indenrigsministeriet.

Social- og Indenrigsministeriet ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på følgende:

Hvis man som EU-borger vil stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, skal man søge om det, første gang man vil stemme til Europa-Parlamentsvalg her i landet. Derefter kommer man på valglisten og kan stemme til de følgende Europa-Parlamentsvalg her i landet.

Man er ikke nødvendigvis registreret på valglisten, blot fordi man har brevstemt ved tidligere Europa-Parlamentsvalg. Man kan nemlig godt have brevstemt uden at have stået på valglisten. Kontrollen af, at vælgere, der har brevstemt, står på valglisten, sker først lige før valgdagen. Det vil sige efter, at man har brevstemt. Hvis man ikke står på valglisten, tæller ens brevstemme ikke med på valgdagen.

Forskel på kommunalvalg og Europa-Parlamentsvalg

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som EU-borger ikke automatisk er registreret som stemmeberettiget til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, fordi man tidligere har stemt til et kommunalvalg i Danmark. Der gælder nemlig forskellige regler for de to typer valg. Ved kommunalvalg er man som EU-borger automatisk på valglisten og kan stemme. Ved Europa-Parlamentsvalg skal man som EU-borger registrere sig første gang.

De særlige regler for Europa-Parlamentsvalg skyldes, at man som EU-borger ved Europa-Parlamentsvalg selv kan vælge, om man vil stemme i sit bopælsland eller i sit hjemland. Formålet med reglerne er at forhindre, at EU-borgere afgiver mere end én stemme. Reglerne er fælles EU-regler, som gælder i alle EU-lande.

Breve udsendt i februar

Social- og Indenrigsministeriet sendte i februar brev til næsten 200.000 EU-borgere i Danmark og fortalte dem, om de selv skulle søge om at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget, eller om de allerede var optaget på valglisten. Brevet blev sendt til borgernes e-Boks eller med posten, hvis de var fritaget fra e-Boks.

De konkrete henvendelser

Social- og Indenrigsministeriet har modtaget et antal henvendelser fra EU-borgere, der ikke har fået lov at stemme ved Europa-Parlamentsvalget 2019, fordi de ikke var registreret på valglisten. I de sager, som Social- og Indenrigsministeriet har undersøgt, har ministeriet ikke konstateret fejl. Ministeriet har kontrolleret i CPR-registret, om personerne har været registreret med valgret tidligere. Det har ikke været tilfældet i de sager, der er blevet undersøgt.