Herboende EU-diplomater m.fl. kan stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Hvis du ønsker at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du benytte det nedestående ansøgningsskema. Du skal indgive ansøgningen til den kommune, hvor du har din private bolig (adresse). Du kan indgive ansøgningen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.

Herboende EU-borgere, der lovligt har ophold i Danmark uden at være bopælsregistreret eller EU-diplomat kan stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark

EU-borgere, som har fast bopæl i Danmark, og som er fyldt 18 år senest på valgdagen, har valgret til Europa-Parlamentet i Danmark. Har du lovlig bopæl i Danmark, men er du endnu ikke bopælsregistreret i CPR, kan du alligevel anses for at have fast bopæl i Danmark. Det kan være tilfældet, hvis du afventer at modtage et registreringsbevis for ophold i Danmark fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

For at du kan stemme ved Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du være optaget på valglisten. Hvis du er EU-borger og bor i Danmark, kan du kun optages på valglisten til valget i Danmark efter ansøgning. Det skyldes, at EU-borgere, som bor i en anden medlemsstat end deres hjemland, normalt har mulighed for at vælge, om de vil deltage i valget i deres hjemland eller i deres bopælsland. Du kan dog kun stemme ét sted og må derfor ikke stemme både ved valget i Danmark og i dit hjemland.

Ønsker du at stemme til valget i Danmark, skal du udfylde ansøgningsskemaet (se ansøgningsskemaet nedenfor) og vedlægge dokumentation for de oplysninger, der er angivet på ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet skal sendes til din bopælskommune.

Du kan læse mere om, hvilken dokumentation du skal vedlægge m.v., i vejledningen til ansøgningsskemaet.

Hvis du bliver bopælsregistreret i CPR senest 7 dage før valgdagen, kommer du automatisk på valglisten og behøver ikke søge om det.

Ansøgningsskema

Hvis du ønsker at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du benytte det nedenstående ansøgningsskema. Du skal indgive ansøgningen til den kommune, hvor du lovligt har bopæl. Du kan indgive ansøgningen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.