Det nye borgmesterhold

Publiceret 18-12-2013

Samlet har der været mere ro på konstitueringsforløbene i kommunalbestyrelserne i år, end der var efter kommunalvalget i 2009. Se oversigt over det nye borgmesterhold.

15. december var sidste frist for de nyvalgte kommunalbestyrelser til at konstituere sig.

Økonomi- og Indenrigsministeriet er bekendt med, at der er indgået og udmeldt mere end én konstitueringsaftale i samlet tre kommuner, hvor borgmesterkæden altså nåede at skifte hænder, inden konstitueringen var endelig på plads. Herudover var der i to kommuner konstitueringsforløb, hvor partiskifte og intern uenighed på en kandidatliste fik indflydelse på resultatet af konstitueringen.

Til sammenligning blev der indgået og udmeldt mere end én konstitueringsaftale i 12 kommuner ved kommunalvalget i 2009, ligesom der forekom partiskifter i konstitueringsperioden i 8 kommuner. Da der var tale om delvist sammenfald, var der i 2009 tale om særlige konstitueringsforløb i samlet set 14 kommuner.

Det er dog vigtigt at understrege, at kommunerne ikke indberetter oplysninger om konstitueringer til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og at oplysningerne fra valget i 2013 således stammer fra medieomtale.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger om konstitueringsforløbene:

Vi har haft et godt kommunalvalg, hvor mange vælgere satte deres kryds. Valgdeltagelsen steg fra 66 procent til 72 procent. En markant forøgelse, som måske også skyldes, at det lykkedes at skabe stor opmærksomhed om kommunalvalget. Det har også givet stor opmærksomhed om konstitueringsforløbene – særligt i de kommuner, hvor der har været mere dramatiske forløb. Men de steder er undtagelsen, der bekræfter reglen: Langt de fleste steder er konstitueringerne forløbet ordentligt, og samlet har der været mere ro på konstitueringsforløbene end efter kommunalvalget i 2009. En stemme på en lokalpolitiker er en tillidserklæring til lokalpolitikeren. Det virker på mig som om, lokalpolitikerne i højere grad er bevidste om vælgernes stemme som en tillidserklæring til dem. Det er positivt.

- Margrethe Vestager