Foreløbigt vælgertal ved kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013

Publiceret 05-11-2013

Ved kommunal- og regionalvalget tirsdag den 19. november 2009 kan i alt 4.412.262 vælgere afgive deres stemme. Vælgertallet er opgjort pr. 4. november 2013.

Af det samlede antal vælgere er 296.306 eller 6,7 pct. udenlandske statsborgere, der er bosat i Danmark. Heraf er 140.685 eller 3,2 pct. statsborgere fra andre EU-lande, 20.814 eller 0,5 pct. er statsborgere fra de øvrige nordiske lande (Island eller Norge) og 134.807 eller 3,1 pct. er statsborgere fra lande uden for Norden og EU. 

Landets ældste kommunevalgsvælger er i øvrigt en kvinde på 109 år.

Den 12. november 2013 laves et nyt udtræk over vælgere til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 (7.-dagsudtrækket). 

Kontakt

Christine Boeskov
TitelValgkonsulent
AfdelingDemokrati