Så er kandidatlisterne til kommunal- og regionalvalget klar

Publiceret 28-10-2013

I dag udløber fristen for at rette fejl og mangler ved kandidatlisterne og for at anmelde liste- og valgforbund til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013. Det betyder, at de godkendte kandidatlister og kandidater til valget nu kan offentliggøres.

Fra i dag kan de endelige kandidatlister og kandidater til kommunal- og regionalvalget d. 19. november offentliggøres. Kommunalbestyrelserne i landets kommuner kan derfor nu hænge opslag med kandidatlister og kandidater op på de steder, hvor man kan brevstemme. Samtidig udløb også fristen for kandidatlisternes anmeldelse af, om der var nogen af de andre kandidatlister, der stiller op til valget, som de ville indgå listeforbund eller valgforbund med.

Hvis man har brevstemt, inden kandidatlisterne var klar, og nu ønsker at ændre sin stemme, kan man brevstemme igen. Det er altid den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis man brevstemmer, kan man dog ikke stemme på valgdagen.

Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet – altså også i en kommune, hvor vælgeren ikke bor. Der kan brevstemmes til og med lørdag den 16. november 2013. Hvis man brevstemmer i en anden kommune eller region, end hvor man bor, skal man dog selv have undersøgt hjemmefra, hvilke kandidatlister og kandidater, der stiller op i ens kommune/region. De opslag, der hænger der, hvor man kan brevstemme, viser nemlig kun den pågældende kommunes og regions kandidatlister og kandidater.

Kontakt