Sådan sætter du dit kryds

Publiceret 23-05-2014

Når du sætter dit kryds på stemmesedlen til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj, skal det stå ud for den kandidat eller det parti, du vil stemme på, og du må ikke tegne på din stemmeseddel. Ellers risikerer du, at din stemme er ugyldig og derfor ikke tæller.

Når du skal stemme til Europa-Parlamentsvalget, skal du sætte et kryds i afkrydsningsrubrikken på en stemmeseddel ud for ét parti eller én kandidat.

Ved folkeafstemningen skal du sætte kryds ud for afkrydsningsrubrikken ud for ”Ja” på stemmesedlen, hvis du støtter lovforslaget om Danmarks deltagelse i en fælles patentdomstol, og ud for ”Nej”, hvis du ikke støtter lovforslaget. 

Det er kun tilladt at sætte ét kryds på hver stemmeseddel. Hvis du sætter et andet tegn på stemmesedlen end et kryds, f.eks. en cirkel om et partibogstav eller en kandidat, er stemmesedlen ugyldig og vil ikke blive talt med i valgresultatet. 

Skulle du komme til at skrive forkert eller rive stemmesedlen i stykker, kan du uden for stemmerummet henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, som kan give dig en ny stemmeseddel. Hvis du allerede har lagt din stemmeseddel i stemmekassen, kan du ikke få den byttet.

En stemmeseddel er ugyldig, hvis

  • Det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken kandidat, du har stemt på. F.eks. hvis du har sat krydser ud for flere partier eller kandidater for forskellige partier.
  • Du ikke har brugt en stemmeseddel, der er udleveret på afstemningsstedet.
  • Du har givet stemmesedlen et særpræg, f.eks. hvis du har tegnet eller skrevet noget på den.
  • Stemmesedlen er blank.

Du skal aflevere stemmesedlerne i stemmekassen, uanset om du har udfyldt dem eller ej. Du må ikke tage stemmesedlerne med dig ud af valglokalet. 

Hvis ikke du ønsker at stemme på nogen af de kandidater eller partier, der står på stemmesedlen, eller tilkendegive en holdning til Danmarks deltagelse i en fælles patentdomstol, kan du stemme ”blankt”. Du stemmer blankt ved at lægge stemmesedlen i stemmekassen uden at udfylde den. Når du stemmer blankt, er stemmesedlen ugyldig, men din stemme bliver talt med i det samlede antal afgivne stemmer og får dermed betydning for, hvor stor valgdeltagelsen bliver. 

Fakta: Nøgletal fra Europa-Parlamentsvalget 2009 og folkeafstemningen om tronfølgeloven

 

Europa-Parlamentsvalget 2009

Folkeafstemningen om kronfølgeloven

Valgdeltagelse

59,5 procent

58,3 procent

Afgivne stemmer

2.415.568 stemmer

2.177.111 stemmer

Ugyldige stemmer

73.440 stemmer

222.802 stemmer

Blanke stemmer

67.219 stemmer

206.195 stemmer

 

Kontakt