Valgresultatet – hvor og hvornår findes det?

Publiceret 20-05-2014

Resultatet af søndagens folkeafstemning om en fælles patentdomstol vil blive offentliggjort løbende, mens vi skal vente til efter kl. 23.00 på de første resultater af Europa-Parlamentsvalget.

Resultaterne bliver offentliggjort på forskellige tidspunkter, når der på søndag er valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol.

For Europa-Parlamentsvalget gælder nemlig EU-regler[1]. Det betyder, at valgresultatet først officielt må offentliggøres efter, at valgstederne er lukket i alle de lande, der afholder Europa-Parlamentsvalg den pågældende dag. Valgresultatet kan derfor først officielt offentliggøres fra kl. 23.00 den 25. maj.

På valgaftenen er det alene fordelingen af stemmer og mandater mellem de opstillede partier, der offentliggøres. Senest i løbet af mandag den 26. maj begynder optællingen af personlige stemmer i forbindelse med fintællingen af de afgivne stemmer. Resultatet vil blive offentliggjort, når de personlige stemmer er talt op, og partiernes mandater er fordelt mellem de opstillede kandidater.

Alle resultater vil blive offentliggjort af Danmarks Statistik på www.dst.dk/valg.

Resultatet af folkeafstemningen om en fælles patentdomstol vil blive offentliggjort løbende, efterhånden som de afgivne stemmer bliver talt sammen ved landets valgsteder. Så snart optællingen er færdig på de enkelte valgsteder, indberettes resultaterne til valgbestyrelsen, der efterfølgende indberetter dem til Danmarks Statistik.

Senest i løbet af mandagen vil stemmerne for afstemningen blive fintalt. Resultaterne vil blive offentliggjort løbende.

De indberettede resultater kan løbende følges på www.dst.dk/valg.

Cirka seks dage efter valgdagen offentliggør Økonomi- og Indenrigsministeriet den endelige opgørelse af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen på ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk. Det sker efter, at fintællingen har fundet sted, og de valgbøger, som valgbestyrelserne har udarbejdet, er tjekket for eventuelle fejl og mangler.

Cirka ni dage efter valgdagen udsender Danmarks Statistik publikationen ”Statistiske Efterretninger – serien Befolkning og Valg” med en række nøgletal om Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen. Nøgletallene fra Europa-Parlamentsvalget omhandler bl.a., hvor mange der har stemt ved valget, hvor mange brevstemmer, der er afgivet, mandatfordelingen mellem partierne og de opstillede og valgte kandidater fordelt på køn og alder. Nøgletallene vedrørende folkeafstemningen vil bl.a. vise, hvor mange der har stemt ved afstemningen, hvor mange brevstemmer der er afgivet osv. Publikationen vil være tilgængelig på valg.oim.dk[1] Rådets akt af 1976, som ændret i 2002, om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet,

Kontakt