Status for det nye system for digitale vælgererklæringer

Publiceret 24-06-2016

Leverandøren af it-systemet for digitale vælgererklæringer har netop gennemført en større fejlrettelse af hjemmesiden vælgererklæring.dk. Arbejdet med at forbedre kvaliteten fortsætter henover sommeren.

Siden januar i år har partier, der ønsker at stille op til Folketinget og Europa-Parlamentet, kunnet indsamle vælgererklæringer digitalt. Mere end 20.000 vælgere har allerede afgivet deres vælgererklæring på nettet.

Hjemmesiden vælgererklæring.dk har i maj været tilgængelig i over 99 procent af tiden, hvilket overholder de aftalte servicemål. Trods startvanskeligheder har systemet altså i dag et kvalitetsniveau, så langt de fleste vælgere bør opleve det som nemt og uproblematisk at afgive en digital vælgererklæring. Der kan dog være tilfælde, hvor NemID eller CPR-registret midlertidigt ikke er tilgængeligt, og hvor en vælger derfor midlertidigt ikke kan fuldende processen.

Social- og Indenrigsministeriet har siden idriftsættelsen arbejdet målrettet sammen med it-leverandøren KMD på at hæve kvaliteten af vælgererklæring.dk. Der er gennemført flere fejlrettelser i januar, februar, marts og april 2016, og der er senest gennemført fejlrettelser den 29. april, 6. maj, 13. maj, 20. maj og 10. juni 2016.

Fejlrettelsen den 10. juni 2016 har ikke håndteret alle de indmeldte fejl. Der er derfor planlagt yderligere to mindre fejlrettelser i de kommende uger. It-leverandøren KMD har tilkendegivet, at arbejdet med at få håndteret de fejl, der var kendskab til den 1. maj 2016, færdiggøres i løbet af sommeren 2016. Med disse rettelser har ministeriet en forventning om, at problemerne med driftsstabiliteten og brugervenligheden er blevet håndteret.

Rettelser og ændringer fremadrettet

It-leverandøren KMD har igangsat en gennemgang af det underliggende system for at sikre, at de gennemførte fejlrettelser er implementeret rigtigt, og at det fremadrettede arbejde med systemet bygger på det rigtige grundlag.

Det er desuden forudsat i reglerne vedrørende overgangen til vælgererklæring.dk, at vælgererklæringer afgivet efter den tidligere procedure også skal indlæses i systemet for at sikre, at ingen vælger har afgivet mere end én gyldig vælgererklæring ad gangen. Over sommeren gennemfører Social- og Indenrigsministeriet derfor en automatiseret kontrol af de gamle vælgererklæringer, som partierne har indlæst i systemet.

Social- og Indenrigsministeriet har tilbudt partierne mulighed for at rette eventuelle fejlindtastede data, før de ugyldige erklæringer bliver endegyldigt annulleret.

Efter den tværgående kontrol vil hvert parti have et fuldt digitalt overblik over deres egen indsamling af vælgererklæringer. Partiet skal fortsat opbevare de gamle papirbaserede vælgererklæringer og indlevere dem til Social- og Indenrigsministeriet som dokumentation, når partiet anmelder sig.

Med de rettelser og opdateringer, der er gennemført og vil blive gennemført henover sommeren, kan opmærksomheden rettes fremad mod partiernes ønsker til tilpasninger af vælgererklæring.dk. Social- og Indenrigsministeriet vil i efteråret tage en dialog med interesserede partier om det.

Eksempler på gennemførte rettelser og ændringer

Siden april 2016 er der gennemført en række forbedringer af vælgererklæring.dk, for eksempel:

  • Logo i invitationsmails

Social- og Indenrigsministeriets officielle logo er blevet tilføjet alle de meddelelser, som vælgere og partier får tilsendt.

  • Forbedret tekst på papirerklæringer

Vælgere, der har ønsket at få tilsendt en papirblanket i stedet for en e-mail, har tidligere modtaget en papirblanket, hvor teksten har været forkert printet. Fejlen har ikke haft betydning for de mere end 95 procent, der har ønsket at få tilsendt en e-mail, men kun for de mindre end 5 procent, som har ønsket at få tilsendt en papirblanket. Fejlen er blevet rettet den 29. april 2016.

  • Tydeligere fejlmeldinger

Nogle vælgere har oplevet uklare fejlbeskeder, når de har forsøgt at afgive en vælgererklæring digitalt. Det er nu gjort tydeligere, hvad forklaringen er, når man ikke kan afgive en vælgererklæring. Ofte har det skyldtes, at ens vælgererklæring allerede er blevet registreret, eller at man tidligere har afgivet en vælgererklæring til et andet parti.

Eksempler på rettelser og ændringer, der forventes færdiggjort henover sommeren 2016:

  • Rettelse af skærmbillede ved udlogning

Ved udlogning kommer vælgere og partier til en tom side i stedet for til forsiden af vælgererklæring.dk. Dette har ingen betydning for, om vælgeren har afgivet sin vælgererklæring, men kan skabe usikkerhed om, hvorvidt processen er gennemført korrekt. Dette bliver ændret.

  • Rettelse af titler på meddelelser sendt til Digital Post (eBoks)

Alle meddelelser sendt fra vælgererklæring.dk til Digital Post (eBoks) har indtil videre identiske titler. Dette bliver ændret, så hver type meddelelse får en præcis titel.

  • Forbedret opdatering af vælgeroplysninger

En vælger har hidtil kunnet opleve, at oplysninger ikke opdateres fuldt ud. Hvis en vælger eksempelvis ønsker at trække en papirbaseret vælgererklæring tilbage og er flyttet siden afgivelsen af vælgererklæringen, vil brevet med tilbagetrækningsformularen indtil videre blive sendt til vælgerens gamle adresse. Dette bliver ændret, så vælgerens opdaterede adresse fremgår.

Sådan afgiver man en vælgererklæring

Når en vælger ønsker at give et parti sin vælgererklæring, giver vælgeren sin mailadresse til partiet – det kan for eksempel foregå på gaden eller, som nogle partier har valgt, via partiets hjemmeside. Partiet indtaster derefter mailadressen i vælgererklæring.dk. Efter syv dages betænkningstid for vælgeren sendes automatisk en invitationsmail med et link, som vælgeren klikker på. Derefter logger vælgeren ind med NemID og bekræfter sin vælgererklæring. Til sidst sendes en kvittering til vælgerens Digitale Postkasse (eBoks).

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet vejledningsmateriale og filmklip til partier og vælgere om brugen af vælgererklæring.dk. Se det her.

Ofte stillede spørgsmål

Se de spørgsmål, vi oftest får, og svarene på dem her.

Kontakt

Kristine Korsgaard
TitelPressemedarbejder
AfdelingMinister- og ledelsessekretariatet
Søren Stauning
TitelSpecialkonsulent
AfdelingKommunaljura og Valg