Der er folketingsvalg i morgen

Publiceret 04-06-2019

Onsdag skal danske vælgere stemme om, hvem der skal sidde i Folketinget i den næste folketingsperiode.

I morgen, onsdag den 5. juni 2019, er der valg til Folketinget. Du kan stemme fra klokken 8.00 om morgenen, og indtil valgstederne lukker klokken 20.00. Du kan ikke længere brevstemme, så nu kan du kun stemme på dit valgsted på valgdagen. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

Når du går hen for at stemme, skal du huske dit valgkort, som du har fået med posten. På valgkortet kan du se, hvor du skal stemme på valgdagen. Hvis du glemmer dit valgkort, kan du alligevel godt få lov til at stemme, hvis du husker legitimation, som for eksempel kørekort, pas eller sundhedskort.

Når du afleverer dit valgkort eller fremviser legitimation, vil du blive spurgt om din fødselsdato. Det har valgstyrerne pligt til at spørge dig om. Når du har oplyst din fødselsdato, vil du få udleveret en stemmeseddel.

Du kan få hjælp til at stemme

Hvis du har brug for hjælp, når du stemmer, eller til at sætte krydset, skal du henvende dig ved valgbordet.

Du kan få hjælp af:

  • Én person, du selv vælger, og én valgstyrer eller tilforordnet vælger.
  • Hvis du ikke ønsker at vælge en personlig hjælper, kan du i stedet få hjælp af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.
  • Du kan også få hjælp alene af en person, du selv har valgt. Dog kun, hvis du selv udtrykkeligt og utvetydigt kan fremsætte dit ønske om det, og dit ønske er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du får hjælp af en valgstyrer eller tilforordnet vælger, har de tavshedspligt med hensyn til, hvad du stemmer.

Der vil også være hjælpemidler på valgstedet, som du kan benytte, når du skal stemme. Læs mere om hjælpemidler her.

Hvis du har svært ved at komme ind i stemmelokalet, kan du i stedet stemme lige uden for stemmelokalet. Det kan for eksempel foregå i en bil parkeret ved indgangen.

Den endelige opgørelse af valgdeltagelsen og resultatet ved folketingsvalget forventes offentliggjort cirka en uge efter valget på valg.oim.dk.

Få flere nyheder om #fv19: Følg @valgDK på Twitter.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17