Guide: Sådan sætter du dit kryds rigtigt til folketingsvalget

Publiceret 03-06-2019

Hjerter og smileys på stemmesedlen eller et kryds sat med glimmertusch kan betyde, at din stemme bliver ugyldig ved folketingsvalget på onsdag.

Hvis du vil have, at din stemme skal tælle med ved folketingsvalget, gælder det samme som ved det netop afholdte valg til Europa-Parlamentet: Du skal sikre dig, at din stemme ikke bliver ugyldig. Du kan her læse om, hvad du skal huske, og hvad du skal undgå, når du skal stemme.

Når du møder op på valgstedet, skal du først aflevere dit valgkort til valglisteføreren, der så krydser dig af på valglisten. Derefter får du udleveret din stemmeseddel. Hvis du ved en fejl har glemt dit valgkort, kan du alligevel godt få lov til at stemme, hvis du har husket legitimation, som for eksempel kørekort, pas eller sundhedskort.

Herefter går du ind i stemmeboksen med din stemmeseddel. Der er herinde, du skal sætte krydset. Du må kun sætte ét kryds på stemmesedlen. Krydset skal sættes i afkrydsningsrubrikken til venstre for den kandidat eller det parti, du vil stemme på. Du må ikke sætte krydset uden for rubrikken, og du må heller ikke skravere eller fylde den helt ud.

Et kryds kan være et ”X” eller et ”+”. Du må ikke tegne en smiley eller et hjerte, skrive et bogstav eller lave en cirkel. 

I Danmark har vi stemmehemmelighed, og det betyder, at din stemme ikke må kunne genkendes ved optællingen. Det er derfor vigtigt, at din stemmeseddel ikke får et særpræg. Så bliver den nemlig ugyldig og tæller ikke med. Du må derfor heller ikke tegne på stemmesedlen eller skrive navnet på den kandidat eller det parti, du vil stemme på.

Du kan bruge det skriveredskab, der i forvejen ligger i stemmeboksen, for eksempel en blyant, rød kuglepen eller lidt tykkere sort pen. Du må også gerne tage din egen blyant eller kuglepen med. Men reglen om særpræg betyder, at du ikke må sætte krydset med en særlig genkendelig pen, som for eksempel en glimmertusch.

Hvis du skriver forkert eller kommer til at rive stemmesedlen i stykker, kan du få en ny stemmeseddel af en valgstyrer eller tilforordnet vælger uden for stemmeboksen. Men det kan du selvfølgelig kun, hvis du ikke allerede har lagt stemmesedlen i stemmekassen.

Når du har sat krydset på din stemmeseddel, folder du stemmesedlen sammen, så man ikke kan se dit kryds. Så går du ud af stemmeboksen og putter stemmesedlen i stemmekassen.

Du kan også stemme blankt, hvis du ikke ønsker at stemme på nogen af de kandidater eller partier, der står på stemmesedlen. Så skal du blot putte stemmesedlen i stemmekassen uden at udfylde den. Dermed bliver stemmen ugyldig, men den vil stadig tælle med i det samlede antal afgivne stemmer og i den samlede valgdeltagelse. Blanke stemmer bliver også opgjort for sig.

Ved folketingsvalget den 18. juni 2015 var valgdeltagelsen på 85,89 procent, og der blev afgivet i alt 3.560.060 stemmer ved valget. Der var i alt 41.073 ugyldige stemmer, hvoraf 29.920 var blanke.

Bak op om vores demokrati på onsdag, og husk at stemme!

Få flere nyheder om #fv19: Følg @valgDK på Twitter.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17