Sådan fordelte stemmerne sig ved folketingsvalget den 5. juni 2019

Publiceret 12-06-2019

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu modtaget den endelige opgørelse af valget fra Danmarks Statistik. Se her, hvis du ønsker det detaljerede overblik.

Ud fra valgbøger har Danmarks Statistik opgjort folketingsvalget den 5. juni 2019. Valgbøgerne viser resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse i landet.

De gyldige stemmer og mandaterne fordeler sig således:

 

Folketingsvalget den 5. juni 2019

 

Stemmer

Procent

Mandater

A. Socialdemokratiet

914.882

25,9

48

B. Radikale Venstre

304.714

8,6

16

C. Det Konservative Folkeparti

233.865

6,6

12

D. Nye Borgerlige

83.201

2,4

4

E. Klaus Riskær Pedersen

29.600

0,8

-

F. SF – Socialistisk Folkeparti

272.304

7,7

14

I. Liberal Alliance

82.270

2,3

4

K. Kristendemokraterne

60.944

1,7

-

O. Dansk Folkeparti

308.513

8,7

16

P. Stram Kurs

63.114

1,8

-

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

826.161

23,4

43

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

245.100

6,9

13

Å. Alternativet

104.278

3,0

5

Uden for partierne

2.774

0,1

-

I alt

3.531.720

 

175

 

Kilde:        Danmarks Statistik.

Der blev afgivet i alt 3.569.521 stemmer. Det samlede antal vælgere, der kunne stemme til valget, var 4.219.537. Derfor er stemmeprocenten på 84,6.

298.612 personer har brevstemt. Det svarer til en brevstemmeprocent på 8,4.

Der blev i alt afgivet 37.801 ugyldige stemmesedler, hvilket svarer til en ugyldighedsprocent på 1,1. Blandt de ugyldige stemmesedler var 27.782 blanke.

Ved folketingsvalg skal der i alt vælges 179 medlemmer til Folketinget. 175 vælges i Danmark, to på Færøerne og to i Grønland. Valgene af de færøske og grønlandske kandidater opgøres på Færøerne henholdsvis i Grønland.

Yderligere oplysninger 

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17