16.445 statsborgere fra andre EU-lande kan stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark

Publiceret 13-05-2019

Der er foreløbigt 4.235.507 vælgere, der kan stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Heriblandt er 16.445 EU-borgere, der bor i Danmark.

EU-borgere, der bor i Danmark, kan selv vælge, om de vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller i deres hjemland. Hvis de vil stemme til valget i Danmark, skal de ansøge om at blive optaget på valglisten. EU-borgere, der har ansøgt om at blive optaget på valglisten, er optaget så længe, de har fast bopæl i Danmark, medmindre de anmoder om at blive slettet fra valglisten.

I alt 16.445 EU-borgere, der bor i Danmark, er på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 26. maj 2019. Det viser en opgørelse foretaget den 10. maj 2019.

I nedenstående tabel fremgår, hvor mange statsborgere fra de enkelte EU-lande der er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2019, samt hvor mange der var optaget ved valgene i 2014 og 2009. Derudover fremgår det af tabellen, hvor mange statsborgere på 18 år og derover fra de enkelte EU-lande der pr. 1. januar 2019 var bosat i Danmark.

 

2009

2014

2019

EU-borgere på 18 år og derover bosat i Danmark pr. 1. januar 2019    

Belgien

149

143

168

1.264

Bulgarien

58

79

86

8.855

Cypern

6

6

10

131

Estland

59

58

55

1.239

Finland

512

477

388

2.746

Frankrig

951

876

884

6.314

Grækenland

112

118

178

3.044

Irland

393

374

390

2.177

Italien

663

669

802

9.214

Kroatien

-

8

23

2.045

Letland

103

99

101

4.482

Litauen

234

197

198

11.968

Luxembourg

6

6

8

55

Malta

13

10

8

78

Nederlandene

1.194

1.145

1.155

7.048

Polen

1.085

1.030

1.009

33.468

Portugal

141

140

184

2.974

Rumænien

133

156

239

25.660

Slovakiet

35

38

74

2.777

Slovenien

6

9

19

400

Spanien

326

330

429

6.693

Storbritannien

3.848

3.589

3.273

17.272

Sverige

2.462

2.217

1.939

14.498

Tjekkiet

41

36

75

1.644

Tyskland

3.982

3.867

4.415

22.688

Ungarn

80

83

152

4.573

Østrig

184

180

183

1.344

I alt

16.776

15.940

16.445

194.651

Som det fremgår af tabellen, var der pr. 1. januar 2019 i alt 194.651 EU-borgere i Danmark, der på det tidspunkt var fyldt 18 år og dermed opfyldte aldersbetingelsen for valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Det er således 8,4 pct. af de EU-borgere, der havde mulighed for at blive optaget på valglisten i Danmark, der kan stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Der tages forbehold for, at tallet ikke er helt præcist, da den samlede opgørelse over EU-borgere i Danmark er fra 1. januar 2019. EU-borgere, der siden 1. januar 2019 er fyldt 18 år eller er tilflyttet Danmark, indgår således ikke i denne opgørelse. Derudover kan der i udtrækket indgå EU-borgere, der siden 1. januar 2019 er fraflyttet Danmark eller er afgået ved døden.

Tallet på 8,4 pct. viser et markant fald i forhold til de tre sidste valg, hvor tilmeldingen af EU-borgere på valglisten i Danmark udgjorde 26,5 pct. af det mulige antal EU-vælgere i 2004, 17,1 pct. ved valget i 2009 og 12,2 pct. ved valget i 2014. Antallet af EU-borgere på valglisten er derimod meget stabilt.

Ifølge opgørelsen pr. 10. maj 2019 er der foreløbigt optaget i alt 4.235.507 personer på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 26. maj 2019. De 16.445 EU-borgere, der er optaget på valglisten, udgør dermed 0,39 pct. af vælgerne. Det endelige vælgertal kender vi ca. en uge før valgdagen.

Få flere nyheder om #ep19dk / #epv19: Følg @valgDK på Twitter.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17