Disse partier og kandidater kan du stemme på til folketingsvalget

Publiceret 28-05-2019

Ved folketingsvalget kan du stemme på et parti, på en kandidat fra et parti eller på en løsgænger.

Når du skal stemme til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019, har du tre muligheder. Du kan enten:

1) stemme på et af de 13 opstillingsberettigede partier

2) stemme personligt på en kandidat, der stiller op for et parti, eller

3) stemme på en kandidat, der stiller op uden for partierne (løsgænger)

Hvis du vil stemme personligt, kan du kun stemme på en af de kandidater, der er opstillet i den storkreds, hvor du bor. Hvis du vil stemme på et parti, kan du derimod stemme på et af de 13 opstillingsberettigede partier, der alle er opstillet i hele landet.

Hvilke partier kan du stemme på?

Der er 13 opstillingsberettigede partier, du kan stemme på:

A. Socialdemokratiet

B. Radikale Venstre

C. Det Konservative Folkeparti

D. Nye Borgerlige

E. Klaus Riskær Pedersen

F. SF - Socialistisk Folkeparti

I. Liberal Alliance

K. Kristendemokraterne

O. Dansk Folkeparti

P. Stram Kurs

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

Å. Alternativet

Hvilke kandidater kan du stemme på?

Det er din bopælsadresse, der afgør, hvilke kandidater du kan stemme på til folketingsvalget.

Danmark er inddelt i ti storkredse, der igen er inddelt i 92 opstillingskredse. Der er forskel på omfanget af de enkelte kredse. For eksempel er Københavns Storkreds inddelt i 12 opstillingskredse, Fyns Storkreds er inddelt i 8 opstillingskredse, og Vestjyllands Storkreds er inddelt i 11 opstillingskredse. Du kan se en oversigt over storkredse og opstillingskredse her i bilag 1 til folketingsvalgloven.

Du kan stemme på de kandidater, der er opstillet i den storkreds, hvor du bor. Du kan ikke stemme på kandidater, som er opstillet i andre storkredse. Det gælder både for kandidater, der er opstillet for et parti, og for kandidater, der er opstillet uden for partierne (løsgængere).

Hver opstillingskreds har sin egen stemmeseddel. Der er derfor 92 forskellige stemmesedler til folketingsvalget. Kandidaterne er de samme i hele storkredsen, men de kan godt stå i forskellig rækkefølge på stemmesedlerne i de enkelte opstillingskredse. De kandidater, der er opstillet i din opstillingskreds, er på stemmesedlen fremhævet med fed skrift og står øverst i hvert felt, men du kan sætte dit kryds ved en hvilken som helst kandidat på stemmesedlen. Når en kandidat for et parti er opstillet i en kreds, kan kandidaten få del i partistemmerne afgivet for partiet i opstillingskredsen.

Du kan se listen over opstillede kandidater, og i hvilke kredse de er opstillet, på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Kandidater uden for partierne (løsgængere)

En kandidat uden for partierne er en kandidat, der stiller op for sig selv uden for et opstillingsberettiget parti. Kandidater uden for partierne kaldes også for løsgængere.

Kandidater, der stiller op uden for partierne, skal inden valget have indsamlet underskrifter fra mindst 150 og højst 200 stillere (vælgere) i den eller de opstillingskredse, hvor kandidaten ønsker at stille op.

Kandidater uden for partierne står nederst på stemmesedlen under rubrikken "Uden for partierne". Kandidaterne uden for partierne er anført i alfabetisk rækkefølge. Den eller de kandidater, der er opstillet i den konkrete opstillingskreds, står dog øverst og er fremhævet med fed skrift. 

Få flere nyheder om #fv19: Følg @valgDK på Twitter.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17