Foreløbigt vælgertal – så mange kan stemme til folketingsvalget

Publiceret 22-05-2019

4.217.643 vælgere kan indtil videre stemme til folketingsvalget den 5. juni 2019. Det er en stigning på 72.538 vælgere i forhold til folketingsvalget i 2015.

Når valgstederne åbner til folketingsvalget den 5. juni 2019, vil foreløbig 4.217.643 danskere kunne sætte deres kryds på stemmesedlerne. 

Vælgertallet er foreløbigt og er opgjort den 21. maj 2019, der er 15 dage før valget. Tallet omfatter de vælgere, der denne dag var registreret i CPR med bopæl i Danmark. 

Vælgertallet er dermed på nuværende tidspunkt steget med 72.538 vælgere i forhold til folketingsvalget den 18. juni 2015. Dengang kunne 4.145.105 vælgere stemme. Stigningen svarer til 1,75 procent. 

Det foreløbige vælgertal omfatter ikke de vælgere, der bor i udlandet, og som efter anmodning kan blive optaget på valglisten i medfør af reglerne om udlandsdanskeres valgret til Folketinget. En opgørelse over disse vælgere er først klar efter den 29. maj 2019. Den dato er seneste frist for optagelse af udlandsdanskere på valglisten. Dagen er også seneste frist for optagelse af vælgere, der efter den 21. maj 2019 flytter fra udlandet til Danmark. Det betyder altså, at vælgertallet vil ændre sig. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at offentliggøre det endelige vælgertal den 31. maj 2019. 

Det endelige vælgertal vil omfatte:

  • de vælgere, der den 21. maj 2019 var registreret i CPR med bopæl i Danmark (4.217.643).
  • de vælgere, der er flyttet fra udlandet til Danmark mellem den 21. og 29. maj 2019.
  • de vælgere, der bor i udlandet, og som efter anmodning er optaget på valglisten i medfør af reglerne om udlandsdanskeres valgret til Folketinget.

 

Få flere nyheder om #fv19: Følg @valgDK på Twitter.

 

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06

Presse- og kommunikationsmedarbejder Anne Dahl Bertelsen, andb@oim.dk, tlf. 72 28 24 18