Så mange vælgere kan stemme til folketingsvalget

Publiceret 31-05-2019

4.221.475 vælgere er optaget på valglisten til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019. 3.405 af vælgerne bor i udlandet.

I alt 4.221.475 personer kan være med til at vælge, hvem der skal sidde i Folketinget i næste folketingsperiode.

Opgørelsen omfatter også de 17-årige, der senest på valgdagen fylder 18 år, og som opfylder de øvrige krav for at kunne stemme. 

Antallet af vælgere er således steget med 76.370, det vil sige 1,84 procent i forhold til folketingsvalget den 18. juni 2015. Ved valget i 2015 kunne 4.145.105 vælgere stemme.

Vælgertallet omfatter:

  • 4.217.643 vælgere (99,91 procent af vælgerne), der 15 dage før valgdagen var registreret med bopæl i Danmark.
  • 3.405 vælgere (0,08 procent), der bor i udlandet, og som efter anmodning er optaget på valglisten efter reglerne om udlandsdanskeres valgret.
  • 389 vælgere (0,01 procent), der i perioden mellem 15 og syv dage før valgdagen er flyttet fra udlandet til Danmark og har anmeldt flytningen til kommunen.
  • 49 vælgere (0,001 procent), der bor i udlandet og er diplomater.  
  • 11 vælgere skal trækkes fra antallet af vælgere, der 15 dage før valgdagen var registreret med bopæl i Danmark. Det skyldes, at de senere end 15 dage før valget er flyttet fra Danmark til udlandet og efter anmodning er blevet optaget på valglisten for udlandsdanskere. Dermed indgår de både i det foreløbige vælgertal, der er trukket 15 dage før valgdagen, og i antallet af vælgere, der bor i udlandet.

Antallet af udlandsdanskere, der er optaget på valglisten, er steget med 147 i forhold til folketingsvalget i 2015. Dengang var antallet 3.258.

Vælgertallet er opgjort den 29. maj 2019 på baggrund af udtræk fra CPR. Vælgertallet er ikke endeligt og vil som følge af manuelle korrektioner, dødsfald og flytninger til udlandet kunne ændre sig indtil valgdagen.

Få flere nyheder om #fv19: Følg @valgDK på Twitter.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 02 06

Presse- og kommunikationsmedarbejder Anne Dahl Bertelsen, andb@oim.dk, tlf. 72 28 24 18