Resultater fra seneste folketingsvalg

Endelig opgørelse over stemmerne ved folketingsvalget den 18. juni 2015. Tallene er opgjort af Danmarks Statistik på grundlag af valgbøger fra valgbestyrelserne med resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:

 

    Stemmer Mandater 
 A.  Socialdemokratiet  924.940 47
 B.  Radikale Venstre  161.009 8
 C.  Det Konservative Folkeparti  118.003 6
 F.  SF - Socialistisk Folkeparti  147.578 7
 I.  Liberal Alliance  265.129 13
 K.  Kristendemokraterne  29.077 -
 O.  Dansk Folkeparti  741.746 37
 V.  Venstre, Danmarks Liberale Parti  685.188 34 
 Ø.  Enhedslisten - De Rød-Grønne  274.463 14
 Å.  Alternativet 168.788 9
  Uden for partierne  3.066  -
  I alt  3.518.987  175

 

Det samlede vælgertal er på 4.145.105, og stemmeprocenten er 85,89 pct.

Der blev i alt afgivet 3.560.060 stemmer, heraf 308.883 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 8,68 pct.

Antallet af blanke stemmesedler udgør 29.920 og andre ugyldige stemmesedler 11.153 eller i alt 41.073 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 1,15 pct.