Bekendtgørelse af resultatet

Indenrigsministeriets bekendtgørelse af resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000.

På grundlag af de fra valgbestyrelserne modtagne valgbøger med resultatet af afstemningen i hver af de 103 opstillingskredse har Indenrigsministeriet i medfør af folketingsvalglovens § 102 foretaget den endelige opgørelse af resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000 om forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta. Ifølge denne opgørelse fik folkeafstemningen følgende udfald:

 

Hele landet

  • Gyldige Ja-stemmer 1.620.468
  • Gyldige Nej-stemmer 1.842.699
  • Ugyldige stemmer 40.358
  • I alt afgivne stemmer 3.503.525.


I forhold til det samlede antal gyldige stemmer, der er opgjort til 3.463.167, er der afgivet 46,8 procent Ja-stemmer og 53,2 procent Nej-stemmer.

I forhold til det samlede antal stemmeberettigede, der er opgjort til 3.999.325, er der afgivet 40,5 procent Ja-stemmer og 46,1 procent Nej-stemmer.

Stemmeprocenten – antal afgivne stemmer i forhold til det samlede antal stemmeberettigede – er opgjort til 87,6.

Antal afgivne ugyldige stemmesedler udgjorde i alt 40.358 svarende til en ugyldighedsprocent på 1,2. Af de afgivne ugyldige stemmesedler var 30.994 blanke og 9.364 ugyldige af andre grunde.

Af de afgivne stemmer var 185.905 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 5,3.

Folkeafstemning blev ikke afholdt på Færøerne og i Grønland.

 

Indenrigsministeriet, den 5. oktober 2000

Karen Jespersen


/Anne Birte Pade