Berigtigelse af resultat af folkeafstemning

Indenrigsministeriets bekendtgørelse af resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000.

Efter at Indenrigsministeriet den 5. oktober 2000 havde opgjort resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000 om forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta, blev resultatet i overensstemmelse med folketingsvalglovens § 102 bekendtgjort i Statstidende for den 6. oktober 2000.

Resultatet var opgjort på grundlag af de fra valgbestyrelserne modtagne valgbøger med resultatet af afstemningen i hver af de 103 opstillingskredse.

En valgbestyrelse har efterfølgende indsendt en berigtigelse til valgbogen til Indenrigsministeriet, idet der i den tidligere indsendte valgbog var en fejl bestående i, at antallet af Ja-stemmer i et afstemningsområde i den pågældende opstillingskreds var registreret som Nej-stemmer, mens antallet af Ja-stemmer var registreret som Nej-stemmer.

Berigtigelsen indebærer, at der i den pågældende opstillingskreds er 115 færre Ja-stemmer og 115 flere Nej-stemmer sammenlignet med den opgørelse for opstillingskredsen, der blev lagt til grund for Indenrigsministeriets opgørelse af det samlede resultat, der blev bekendtgjort i Statstidende for den 6. oktober 2000.

Indenrigsministeriet har derfor foretaget en ny opgørelse af resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000, der træder i stedet for den opgørelse af 5. oktober 2000, der blev bekendtgjort i Statstidende for den 6. oktober 2000. Ifølge den nye opgørelse fik folkeafstemningen følgende udfald:

 

Hele landet

  • Gyldige Ja-stemmer 1.620.353
  • Gyldige Nej-stemmer 1.842.814
  • Ugyldige stemmer 40.358
  • I alt afgivne stemmer 3.503.525.

I forhold til det samlede antal gyldige stemmer, der er opgjort til 3.463.167, er der afgivet 46,8 procent Ja-stemmer og 53,2 procent Nej-stemmer.

I forhold til det samlede antal stemmeberettigede, der er opgjort til 3.999.325, er der afgivet 40,5 procent Ja-stemmer og 46,1 procent Nej-stemmer.

Stemmeprocenten – antal afgivne stemmer i forhold til det samlede antal stemmeberettigede – er opgjort til 87,6.

Antal afgivne ugyldige stemmesedler udgjorde i alt 40.358 svarende til en ugyldighedsprocent på 1,2. Af de afgivne ugyldige stemmesedler var 30.994 blanke og 9.364 ugyldige af andre grunde.

Af de afgivne stemmer var 185.905 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 5,3.

Folkeafstemning blev ikke afholdt på Færøerne og i Grønland.

 

Indenrigsministeriet, den 2. november 2000

Karen Jespersen


/Anne Birte Pade