EU-borgere i Danmark

Ansøgningsskema og underretning til herboende EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, om deltagelse i Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Hvis du er EU-borger og bopælsregisteret i CPR, og du ønsker at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du benytte det nedenstående ansøgningsskema. Du skal indgive ansøgningen til din bopælskommune. Du kan indgive ansøgningen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.

Sådan sender du din ansøgning sikkert til din bopælskommune

Ansøgningen skal sendes til din bopælskommune. Du kan sende sikker (krypteret) post til din kommune med dit NemID på Borger.dk:

Vælg Digital Post > Skriv ny post > Vælg din bopælskommune som modtager i kategorien ”Offentlige myndigheder / kommuner” > Vælg evt. underkategorien ”Borgerservice”, ”Øvrig post til Borgerservice” eller lignende og vedhæft din udfyldte ansøgning.

Blanket til sletning af valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark

En anmodning om sletning af valglisten skal indgives skrifteligt til bopælskommunen. Det kan ske ved personig henvendelse, pr. post eller e-mail. Det anbefales, at du bruger blanketten på linket nedenfor, men det er ikke et krav.